hotelschakeling

Elektrische schakelingen

 E-Schakelingen

Met deze applet kun je elektrische schakelingen bouwen en doormeten.

De applet

De applet start met een combinatieschakeling van weerstanden in serie en parallel, zes schakelaars en een gelijkspanningsbron. De weerstandswaarden en de sterkte van de hoofdstroom zijn aangegeven.

De schakeling bestuderen

Als je met de cursor een onderdeel van de schakeling aanwijst verschijnt er rechtsonder informatie over.

Om te beginnen: vijf weerstanden

 • Sluit of open één of meer schakelaars door er op te klikken. Bekijk en verklaar de gevolgen.
 • Rechtsklik op de spanningsbron en verander de bronspanning. Bekijk en verklaar de gevolgen.
 • Rechtsklik op één of meer weerstanden en verander de weerstandswaarde. Bekijk en verklaar de gevolgen.

De schakeling aanpassen

 • Rechtsklikken op een onderdeel geeft een keuzemenu voor dat onderdeel. Je kunt:
  • het onderdeel aanpassen (‘edit’).
  • van het onderdeel de spanning en de stroomsterkte als functie van de tijd laten afbeelden (‘view in scope’). Spanning is groen, stroomsterkte geel.
  • het onderdeel knippen, kopiëren of verwijderen.
 • Met rechtsklikken op het zwarte scherm kun je onderdelen toevoegen.