Bedrijfsinstallaties(PLC’s)

Programmable Logic Controller
Besturingscomputer: in de industrie wordt voor het automatisch verlopen(sturen en regelen) van een proces vaak een PLC gebruikt.De afkorting staat voor Programmable Logic Controller. Vertaald betekent dit:Programmeerbare logische besturings eenheid.Dit houd in dat met behulp van een PLC beturingen en regelingen kunnen worden uitgevoerd waarin een bepaald logica zit.De PLC bestuurt en regelt een proces op basis van een programma.Een PLC is een soort computer met een beperkt aantal mogelijkheden en bijzondere taken.