Energieomzetting

Energieomzetting:

Energie, in welke vorm dan ook,kan omgezet worden in een andere vorm van energie.Met name elektrische energie kan in veel andere vormen van energie worden omgezet. Bij de omzetting van de ene vorm van energie naar een andere vorm kan geen energie verloren gaan.Wel komt het voor,dat een deel van de energie wordt omgezet in een vorm van energie die niet gewenst is.Deze energie in niet-gewenste vorm wordt verlies genoemd