Electrician3

Opleiding 2e Monteur

     Inhoud:
1. Beschrijving: 2e Monteur Elektrotechnische Installaties
2. Lesprogramma
3. Contact
4. Meld je hier aan!

    Opleidingsduur: 7 maanden
    Startdatum: Elke 1e Zaterdag van de maand.

5. Kosten: € 4395.- 

13962943_1334684453225889_8159571131183621614_o

Monteur Elektrotechnische Installaties
Wil je de Monteursopleiding  volgen, dan heb je hiervoor minimaal een diploma/ Certificaat Assistent-Monteur Elektrotechnische Installaties nodig, dan wel een ander diploma of bewijsstuk (Elektrotechniek) dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële beschikking.

De opleiding Monteur Elektrotechnische Installaties  is voor een ieder toegankelijk(mannen en vrouwen) mits zij aan de toelatingsvoorwaarden voldoen. Een ieder die hun kennis op het gebied (Niveau-2) van elektrotechniek wilt bijspijkeren kan zich ook hiervoor aanmelden.

Wat doet een Monteur Elektrotechnische Installaties?

Als monteur elektrotechnische Installaties leg je elektrotechnische installaties aan in gebouwen ,zoals woningen en kantoren. Ook installeer je bijvoorbeeld een datanetwerk in een kantoor ,een beveiligingssysteem voor een school,of een telefoonsysteem in een hotel. Je zorgt voor de bedrading en de bekabeling voor de elektriciteit. Een Monteur Elektrotechnische Installaties heeft op zijn opleiding geleerd hoe die installaties veilig kan installeren conform de voorschriften. Hierbij kan gedacht worden aan het aanleggen van bedrading en het monteren van schakelinrichtingen en verdeelinrichtingen. Wandcontactdozen en centraal-dozen plaatsen in woningen en bedrading daar naar toe aanleggen. Ook het inrichten van de meterkast en het installeren van (nieuwe) groepen komen in de praktijk veelvuldig voor bij het werk van een Monteur Sterkstroominstallaties. Naast het aanleggen van deze installaties kan een MEI monteur ook ingezet worden om storingen te zoeken in bestaande systemen om deze te verhelpen.

Waar werkt een Monteur Elektrotechnische Installaties?
Een Monteur Elektrotechnische Installaties werkt meestal voor een allround installatiebedrijf of een specialistisch elektrotechnisch installatiebedrijf. Vanuit dit installatiebedrijf wordt een zelfstandig Monteur Elektrotechnische Installaties naar verschillende projecten gezonden om, de in de vorige alinea genoemde, werkzaamheden te verrichten. De locaties waar de projecten worden uitgevoerd zijn zeer divers. Zo kan een Monteur Elektrotechnische Installaties werkzaam zijn in de woningbouw, industrie en utiliteit. De fase waarin de projecten zich bevinden kan ook verschillen. Sommige projecten worden vanaf de ruw-bouwfase tot aan de afmontage geheel door een Monteur Elektrotechnische Installaties afgerond. Het kan ook zijn dat een MEI wordt ingezet in het service en onderhoud van reeds gerealiseerde woningen en bedrijfspanden. Omdat sterkstroom installatie monteurs op verschillende locaties werken is het bezit van een rijbewijs zeer gewenst.

Hoe lang duurt de opleiding?
maanden voor Monteur Elektrotechnische Installaties

Inschrijven en kosten
Via de bovenstaande link kun jij je inschrijven. Voor meer informatie verzoeken wij je contact op te nemen met onze administratie. Tel:010-7866016

LESPROGRAMMA:  

MONTEUR ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE
(MBO -NIVEAU 2) 

Inhoud

Vakkennis: Werking van installaties en apparatuur
Schema- en tekeningen lezen
Opbouw en werking installatie verklaren
Werking apparatuur en componenten verklaren
Inzicht in relevante technische (basis)begrippen
Spreken van de vaktaal
Meetapparatuur en gereedschappen toepassen
Schakelen met relais

Maak- verbreek- en wisselcontacten
Componentenkennis (magneetschakelaars, hulprelais, tijdrelais en bedieningselementen). Basisschakelingen toepassen: geheugen- vergrendel- en volgordeschakeling. Tijdrelais: opkom- en afvalvertraging, gecombineerde opkom- en afvalvertraging, pulsfunctie.

Algemene elektrotechniek
Kennis van stroom, spanning, weerstand en vermogen. (1-en 3-fase)
Gelijk- en wisselspanning, transformatie en gelijkrichting. Meten en meetapparatuur: juist gebruik van universeel-meter en ampère- tang. Installatietechniek.

Componentenkennis
kWh – meter, hoofdschakelaar, smeltpatronen, installatie-automaten en aardlekschakelaars. Lichtschakelaars (enkel-en dubbel-polige), lichtschakelingen (hotel; serie; kruis;) wandcontactdozen:enkelpolig en dubbel-polige (inbouw en opbouw). Opbouw van groepenkasten c.q. verdeelinrichtingen. bedradingsschema’s; installatietekeningen en aansluitschema’s maken. Kennis van (oude- en nieuwe) draadkleuren en doorsneden.

Praktisch toepassen NEN 1010
Toepassingsgebied en uitgangspunten NEN 1010. Opbouw van verdeelinrichtingen. Stroomstelsels (TN en TT stelsels). Ruimten en gebruiksfuncties. Kenmerken elektrisch materieel ( Klassenindeling en IP-klassen). Toepassen van schakelaars en lastscheiders. Begrippen basis bescherming, foutbescherming en aanvullende bescherming. Gebruik aardlekschakelaars. Beschermings-, vereffenings- en aardleidingen. Juiste aanleg van elektrische leidingen. Aandachtspunten bij wijzigingen en uitbreidingen.  Praktisch inzicht in componentenkeuze en leidingsdoornsnede. Overzichtelijke installaties (huisinstallaties en kleine utiliteitsinstallaties).

Practicum
De cursus Monteur Elektrotechnische Installaties bevat 25 weken practicum en 7 weken theorie. 
Alle dagdelen worden op Zaterdag verzorgd van 11.00 – 15.00 uur. 
Op de practicum dagdelen, voer je praktische werkzaamheden uit.Onder andere:
Bouwen en testen van diverse relaisschakelingen

th (21)

Praktische toepassing NEN 1010
Tijdens de practicum voer je de volgende werkzaamheden uit:
Aanleggen en bedraden van verlichtingseindgroepen (schroef-en installatieautomaten). Maken van steek- en draailasverbindingen
Beoordelen en opleveren van installatiewerk na inspectie

Afronding
Deze cursus wordt met een toets afgesloten.
Bij een positief eindresultaat ontvang je het  erkende STORC-certificaat:
Monteur Elektrotechnische Installaties (Mbo- niveau 2).

3

Inschrijven en kosten
Via de bovenstaande link kun jij je inschrijven.

Vervolg:
Heb je de cursus 2e Monteur Elektrotechnische Installaties met goed gevolg doorlopen, dan is de volgende stap de praktijkopleiding:  1e Monteur Elektrotechnische Installaties Installaties (MEI).

Contact:

Tel:
   010 –  786.6016
Mob:   06 –  45225004

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag                        van 09:00 – 22:00 u en
Zaterdag
                                               van 0:900 – 17:00 u

 

Dossiervorming:                  €   200.-

Cursusgeld:                           € 2800.-

Praktijkmateriaal:               €  640.-

Handgereedschappen:       €  350.-

Kosten Praktijkproef:         €  160.-

Kosten Certificaat :             €    95.-

Studieboeken:                     €   150.-

Totaal:                                  € 4395.=

[ninja_form id=1]

 

2 gedachten over “Opleiding 2e Monteur

Reacties zijn gesloten.