Verdeelinrichting 2

Verdeelinrichting

Verdeelinrichting:

Een verdeelinrichtingverdeelkast of groepenkast is een plek van waaruit de elektrische stroom verdeeld wordt over verschillende toestellen of lichtpunten in een gebouw. De voeding wordt meestal aangeleverd door een energiebedrijf en komt in het pand binnen op de hoofdstop. Dit is een smeltveiligheid die de hele verdeelkast beveiligt. Deze hoofdstop kan alleen vervangen worden door een erkend installateur en is meestal verzegeld. Van de hoofdstop gaat het meestal via de energiemeter naar de hoofdschakelaar.

Vanuit deze hoofdschakelaar wordt de stroom verdeeld over een aantal groepen (automaat of smeltveiligheid in de meterkast) die elk weer een of meer toestellen of lichtpunten verzekeren. De zekeringswaarde (thuis meestal 16 ampère) of het toepassen van aarding (thuis altijd) wordt voorgeschreven in de Nederlandse NEN 1010 of het Belgisch Instituut voor Normalisatie.

De richtlijnen voor de technische uitvoering van zo’n verdeelinrichting zijn Europees bepaald. Ze worden steeds ingewikkelder, mede omdat een aantal “stroomverbruikers” (particulieren) uit milieu-overwegingen nu ook “stroomproducenten” worden als hun zonnepanelen en/of windmolens meer energie opwekken dan nodig voor eigen gebruik. De stroom moet dus in twee richtingen worden beveiligd.