Wandcontactdozen

Per stroombaan is het aantal enkelvoudige of meervoudige stopcontacten beperkt tot maximaal 8.

– Bij gemengde stroombanen (zowel stopcontacten als verlichting), wordt elk lichtpunt als een stopcontact beschouwd, of met andere woorden : ook hier maximaal 8 aftakpunten.

– Alle stopcontacten moeten geaard zijn en bovendien van het kindveilige type zijn. Dit wil zeggen dat er geen puntige voorwerpen in het stopcontact kunnen gestoken worden van zodra de stekker uitgetrokken is.

– De stopcontacten zijn minstens 15 cm boven de grond aangebracht in droge ruimten. In andere ruimten bedraagt deze afstand 25 cm.

Uitzonderingen op deze regel zijn stopcontacten in de vloer of in de plint.

Deze laatste stopcontacten dienen echter bijzonder geschikt te zijn om hier geplaatst te worden (bv : bescherming tegen vochtinsijpeling bij vloercontactdozen).

Enkelpolige schakelaars mogen gebruikt worden voor stroombanen tot een stroomsterkte tot 16A. !

Geschakelde stopcontacten die beveiligd zijn door een automaat van 20A, moeten dus dubbelpolig onderbroken worden !

– Indien een enkelpolige schakelaar gebruikt wordt, dan dient deze de actieve geleider (en dus niet de nulgeleider) te onderbreken.

 

Page09